سید مهدی مهنما

پنج شنبه 27 خرداد 1400

نام: سید مهدی مهنما
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m . m a h n a m a @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی علوم و تحقیقات تهران ایران 1395
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی گیلان ایران 1387
کارشناسی مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات صنعتی اصفهان ایران 1383

 •  
  • دروس ارائه شده
  •  
  • مقالات علمی
  •  
  • سوابق اجرایی
 •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
انتقال حرارت 2کلاس205چهار شنبه13کارشناسی
ترمودینامیک 2کلاس503دوشنبه8کارشناسی
سوخت و احتراقکلاس403دوشنبه10:15کارشناسی
مکانیک سیالات 1کلاس206چهارشنبه8کارشناسی
دینامیک سیالات محاسباتی 1 (CFD)کلاس404چهارشنبه10:15کارشناسی ارشد
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنFluid-Structure Interaction Simulation with Free Surface Flows by Smoothed Particle HydrodynamicsM. H. Farahani, N. Amanifard, H. Asadi, M. Mahnama07/04/2008
باز کردنمطالعه عددی جابجایی آزاد در یک حفره دو بعدی مستطیلی با هدف افزایش انتقال حرارتکورش جواهرده، سید مهدی مهنما، موسی حیدرنتاج07/04/2008
باز کردنNumerical Investigation of Sandy Beach Evolution Using an Incompressible SPH MethodN. Amanifard, S. M. Mahnama, S. A. L. Neshaei, M. A. Mehrdad07/04/2009
باز کردنشبیه سازی عددی جریانهای سطح آزاد با استفاده از روش SPH تراکم ناپذیرسید مهدی مهنما، نیما امانی فرد07/04/2009
باز کردنبررسی عددی تغییر شکل بستر سواحل ماسه ای در مجاورت دیواره های ساحلی با استفاده از روش SPHسید مهدی مهنما، نیما امانی فرد07/04/2011
باز کردنSimulation of Gravity Wave Propagation in Free Surface Flows by an Incompressible SPH AlgorithmN. Amanifard, S. M. Mahnama, S. A. L. Neshaei, M. A. Mehrdad, M. H. Farahani07/04/2012
باز کردنبررسی دوفازی اثر خواص فیزیکی لایه نفوذ گاز بر عملکرد پیل سوختی پلیمریسید مهدی مهنما، مرتضی خیاط07/04/2015
باز کردنبررسی اثر شرایط کارکردی سمت کاتد بر عملکرد پیل‌سوختی پلیمریسید مهدی مهنما، حامد جنت امانی 07/04/2016
باز کردنتحلیل سه‌بعدی اثر افزودن یک لایه متخلخل آب‌گریز بر اشباع آب در سمت کاتد یک پیل سوختی پلیمری سید مهدی مهنما، مرتضی خیاط07/04/2016
باز کردنThree dimensional investigation of the effect of MPL characteristics on water saturation in PEM fuel cellsS. M. Mahnama, M. Khayt10/01/2017
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
مدیر گروه مکانیک، مهندسی پزشکی و هوافضادانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرمهر 1396تاکنون
عضو شورای آموزشی دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرآبان 1396تاکنون
معاون علمی (آموزشی-پژوهشی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسراردیبهشت 1396تاکنون
 

بازدید: 2112

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سید مهدی مهنما می‌باشد.